OFERTA POZASPORTOWA


Od ponad 10 lat współpracuję ze szkołami jako psycholog szkolny, mam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, studentami, nauczycielami, osobami starszymi, bezrobotnymi i uzależnionymi. Mam również 5 letni staż pracy w pomocy społecznej jako Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Ukończyłem psychologię w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku, posiadam również magistra pedagogiki opiekuńczej na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. Swój warsztat pracy poszerzyłem kończąc Szkołę Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień w CARE Brok oraz Olsztyńską Szkołę Wyższą w Olsztynie na kierunku Oligofrenopedagogika. Ponadto jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz powiązaną z nim Sekcją Psychologii Sportu. Dodatkowo od 2021 roku prowadzę zajęcia ze studentami psychologii na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie.

Pracuję indywidualnie oraz warsztatowo. Dostosowuję swoje podejście indywidualnie do potrzeb każdej osoby. Prowadzę również szkolenia i warsztaty z tematyki psychologii, samorozwoju oraz profilaktyki.

Łukasz Zubkiewicz

W pracy indywidualnej poruszane są tematy z zakresu:

 • kontrolowanie emocji
 • obniżony nastrój, depresja
 • stres i sposoby radzenia z nim
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, konfliktów
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz prospołecznych
 • kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania, rozumienia i wyrażania uczuć
 • planowanie, zarządzanie czasem
 • cele krótko i długotrwałe
 • motywowanie do działania
 • koncentracja uwagi.

W pracy warsztatowej poruszane tematy to m.in.:

 • stres i sposoby radzenia z nim
 • uzależnienia
 • pewność siebie
 • asertywność
 • koncentracja uwagi/ spostrzegawczość
 • agresja i przemoc/ cyberprzemoc
 • tolerancja
 • integrowanie klas/ grup
 • zarządzanie czasem/ planowanie
 • cele i dążenie do nich (krótko, średnio i długotrwałe)
 • depresja i zachowania destrukcyjne
 • emocje i jak sobie z nimi radzić
 • prozdrowotny styl życia.

Swoje doświadczenie poszerzam pracując w Projektach europejskich z osobami wykluczonymi społecznie, uzależnionymi i bezrobotnymi.
Projekty, w których wziąłem udział to:

 • „Prosto do zatrudnienia – aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców gminy Świątki”
 • „Właściwa droga włączenia społecznego”
 • „Nam nie jest wszystko jedno” – Olsztyn i Barczewo
 • „Opuścić margines życia” – Morąg i Gietrzwałd
 • „Akademia Aktywności Społeczno – Zawodowej w mieście i gminie Mrągowo”
 • „Akademia Aktywności Społeczno – Zawodowej w powiecie ostródzkim”
 • „#Opuścić Margines Życia – Barczewo i Dywity”.

FORMULARZ KONTAKTOWY


Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgoda na przetwarzanie danych
na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu odpowiedzi na zapytanie. Podane danych jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Łukasz Zubkiewicz